KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
Raport bieżący nr9/2017
 
Data sporządzenia:2017-02-22
Skrócona nazwa emitenta          GRUPA JAGUAR S.A.
 
Temat: Zwrot wniosku Emitenta o ogłoszenie upadłości
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 8/2017 Zarząd Grupa Jaguar S.A. (dalej: “Spółka”, “Emitent”) informuje o otrzymaniu postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy o zwrocie wniosku Emitenta o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku. Powodem zwrotu wniosku jest niedopełnienie przez Emitenta wymogów formalnych.
 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-02-22 Robert Betka Prezes Zarządu
2017-02-22 Jacek Wieczorkowski Członek Zarządu