Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 34/2016
data dodania 2016-11-14 13:33:23
spółka Grupa Jaguar Spółka Akcyjna

 

Zawarcie Umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Grupy Jaguar S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej Spółka, Emitent) niniejszym informuje, że Spółka otrzymała podpisaną umowę o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy ze spółką INC S.A. z siedzibą w Poznaniu („Autoryzowany Doradca”). Autoryzowany Doradca na mocy wskazanej umowy będzie współdziałać z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzać w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Robert Betka – Prezes Zarządu
  • Jacek Wieczorkowski – Członek Zarządu

 


 

Zadania autoryzowanego doradcy opisane są w załączniku nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW