Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO  
        Raport bieżący nr 22 / 2016      
  Data sporządzenia: 2016-12-05                
  Skrócona nazwa emitenta              
  GRUPA JAGUAR S.A.  
  Temat                    
  Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów  
  Podstawa prawna              
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji  
  Treść raportu:                  
  Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Grupa Jaguar S.A. informuje, iż w dniu 05.12.2016 do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Akcjonariusza Roberta Betka o bezpośrednim zmniejszeniu Zawiadamiającego udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej progu 20%

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu

 
  Załączniki                    
  Plik Opis  
       

 

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2016-12-05 Robert Betka Prezes Zarządu    
  2016-12-05 Jacek Wieczorkowski Członek Zarządu    

 

Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta GRUPA JAGUAR SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta GRUPA JAGUAR S.A.
Tytul Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 81-354
Miasto Gdynia
Ulica Jana z Kolna
Nr 27
Tel. +48 58 783 50 13
Fax  
e-mail jacekwieczorkowski@grupajaguar.pl
NIP 586-224-89-01
REGON 220935335
Data sporzadzenia 2016-12-05
Rok biezacy 2016
Numer 22
adres www