Trwa postępowanie sądowe w sprawie o upadłość Grupy Jaguar SA i warto przeczytać, jak spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA nakłaniała obligatariuszy do wyrażenia zgody na restrukturyzację układową oraz wyzbycie się swoich wierzytelności na rzecz bezwartościowych akcji  spółki Grupa Jaguar.

Temat: Grupa Jaguar – najnowsze informacje oraz zaproszenie na spotkanie z Inwestorem
Data: 20-01-2017 12:43
Od: Agnieszka Stenzel <a.stenzel@zfrsa.pl>

Szanowni Państwo,

W ślad za wcześniejszą korespondencją zwracam się do Państwa w imieniu spółki Grupy Jaguar S.A. W dniu wczorajszym późnym wieczorem został opublikowany list intencyjny odnośnie potencjalnego przejęcia spółki Grupa Jaguar przez Inwestora: spółkę Tech Invest Group S.A. W załączeniu przesyłam oba komunikaty.

Chciałabym również poinformować, że notowania akcji spółki w dniu dzisiejszym osiągnęły cenę 16 groszy za akcję. http://www.newconnect.pl/index.php?page=notowania_szczegoly

Wobec powyższego chciałabym Państwa prosić o rozważenie swojego stanowiska w zakresie wyrażenia zgody na zaproponowany przez spółkę sposób zaspokojenia Państwa wierzytelności.
Spółka zorganizowała spotkanie z Inwestorem, który osobiście opowie Państwu o transakcji i z chęcią odpowie na wszystkie Państwa pytania.
Spotkanie odbędzie się w dniu 25 stycznia 2017 roku (najbliższa środa) o godzinie 15:00 w siedzibie Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. w Warszawie przy ulicy Wspólnej 35/5.

Uprzejma prośba o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu.

Jednocześnie w załączeniu przesyłam wzór oświadczenia o poparciu dla działań restrukturyzacyjnych spółki jak również oświadczenie o poparciu wniosku Grupy Jaguar dla ustanowienia Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A nadzorcą sądowym w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

W przypadku wyrażenia zgody na zaproponowaną konwersję uprzejma prośba o wypełnienie pustych pól (wpisanie Imienia i Nazwiska oraz numeru PESEL) oraz odesłanie skanów mailem oraz możliwie dostarczenie oryginałów do kancelarii na adres Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. ul. Wspólna 35/5 (00-519 Warszawa).

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o kontakt.

Pozdrawiam serdecznie,
_________________________
Agnieszka Stenzel
Radca prawny / legal counsel
E: a.stenzel@zfrsa.pl

ZIMMERMAN FILIPIAK RESTRUKTURYZACJA SA
POZNAŃ 60-786 | UL. GRUNWALDZKA 38 | T: 48 61 222 43 81 | F: 48 61 222 43 83
WARSZAWA 00-519 | UL. WSPÓLNA 35/5 | T: 48 22 46 81 211 | F: 48 22 46 81 212

 

 Do maila dołączono “gotowce” dla wierzycieli:

 

 

 

Na spotkaniu z “Potencjalnym Inwestorem” wierzyciele dowiedzieli się tyle (notatka jednego z uczestników):

 

Szanowni Państwo,

w dniu 25 stycznia o godz. 15:00 w Kancelarii Zimmermann i Wspólnicy odbyło się spotkanie z Zarządem Tech Invest Group (dalej: „TIG”) w sprawie możliwej inwestycji w Grupę Jaguar S.A. ze strony spółki portfelowej TIG. Informację o podpisaniu z TIG listu intencyjnego w tej sprawie Grupa Jaguar opublikowała raportem bieżącym w dniu 19 stycznia. Treść raportu jest tutaj: http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,342782

TIG jest spółką notowaną na NewConnect, której przedmiotem działalności jest inwestowanie w „spółki technologiczne”, czyli podmioty działające w sektorze zaawansowanych technologii branży IT. W roku 2016 TIG osiągnęła ok. 13 mln zł zysku netto, a jej istotnym osiągnięciem było częściowe wyjście z inwestycji w spółkę z sektora gier mobilnych T-Bull, w drodze odsprzedania akcji nowym inwestorom, w tym dużym instytucjom finansowym (fundusze Trigon TFI i TFI PZU) i wprowadzenia akcji na NewConnect. Drugim dużym sukcesem jest pozyskanie dofinansowania w kwocie 24 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu BRIdge Alfa na projekt „Kwarko” o łącznej wartości 30 mln zł. Więcej informacji o TIG – na stronie: www.tigsa.pl

Obecni na spotkaniu członkowie Zarządu TIG przedstawili znane z treści listu intencyjnego planowane działania w zakresie możliwej inwestycji w Grupa Jaguar S.A.:

 1. Inwestorem ma być jedna ze spółek portfelowych TIG (dalej: „Inwestor”).
 2. Warunkiem podjęcia decyzji o inwestycji jest:
 • pozytywny wynik przeglądu prawnego i finansowego (Due Dilligence), w szczególności brak zdarzeń i spraw generujących nieznane obecnie ryzyka,
 • podjęcie decyzji o konwersji wszystkich obligacji serii C i D na akcje nowej emisji,
 • pozytywny wynik wyceny Inwestora przez renomowaną firmę audytorską.

Etapy planowanego procesu mają być następujące:

 1. Due Dilligence.
 2. Wycena Inwestora przez audytora,
 3. Konwersja obligacji na akcje (powstanie akcji nowej emisji w liczbie ok. 25 mln szt. i wprowadzenie ich na NewConnect).
 4. Kolejne podwyższenie kapitału zakładowego Grupy Jaguar – emisja akcji dla TIG w zamian za wniesione udziały Inwestora. Przy wycenie Inwestora na ok. 30 mln zł ta emisja stanowić będzie 90% udziału w podwyższonym kapitale Grupa Jaguar, a udział akcji pochodzących z konwersji obligacji spadnie poniżej 10%. Taka sytuacja, zwłaszcza w przypadku wzrostu wyceny rynkowej spółki będzie korzystnie wpływała na możliwość zbycia akcji.

Pytania zadawane przez obecnych na spotkaniu Obligatariuszy dotyczyły oczekiwanej wartości wyceny inwestora i udziału jego posiadaczy w podwyższonym kapitale zakładowym Grupa Jaguar – w odpowiedzi podano przedział 85-90%. Były też pytania o określenie która spółka z portfela inwestycyjnego TIG będzie inwestorem, ale tego Zarząd TIG – powołując się na obowiązujące przepisy o obowiązkach informacyjnych spółek publicznych – nie zdradził.

Na spotkaniu nie byli obecni członkowie Zarządu Grupa Jaguar S.A.

Pozdrawiam serdecznie

(…)

Reasumując.

Obligatariusze mają zgodzić się na konwersję (zamianę) swoich 2,5 milionów złotych wierzytelności na nowe akcje bankrutującej Grupy Jaguar S.A., czyli dobrowolnie zmienić swój status z wierzycieli na akcjonariuszy bankruta na podstawie wyłącznie listu intencyjnego w sprawie “Potencjalnej Transakcji” i niczego więcej nie dowiedzą się przed udzieleniem zgody na konwersję. Za to później mogą dowiedzieć się, że ze względu na “wygenerowanie nieznanego wcześniej ryzyka” – “Potencjalny Inwestor” zrezygnuje z “Potencjalnej Transakcji”, albo “Potencjalny Podmiot Technologiczny” będzie w jeszcze gorszej kondycji niż Grupa Jaguar S.A. i do potencjalnego sukcesu “ślepy będzie prowadził kulawego”.  

Wierzyciele (na własne życzenie) wrobieni w akcjonariuszy, od samego początku zostali uczciwie zostali uprzedzeni o tym, że wszystko w tej sprawie było i jest “Potencjalne”, a ewentualna “Potencjalna Inwestycja” uzależniona jest od “braku zdarzeń i spraw generujących nieznane obecnie ryzyka”. W dodatku Robert Betka i Jacek Wieczorkowski odeślą ich z pretensjami do zarządu TIG, bo przecież oni nie brali udziału w spotkaniu wierzycieli z zarządem TIG.

Albert Einstein ostrzegał, że szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów. Kto więc chce nadal robić “Potencjalne Interesy” z Panem Robertem Betką i Panem Jackiem Wieczorkowskim, to niech się później nie zdziwi, że finał sprowadzi się do “nieprzewidzianych przesunięć” w środkach finansowych spółki.

Przypomnieć też należy zastrzeżenie Pana Mateusza Medyńskiego – wiceprezesa zarządu spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA, zamieszczone w mailu do Magazynu Prawniczego :

Jednocześnie stanowczo zaprzeczamy, jakoby mec. Agnieszka Stenzel – współpracownik Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. nakłaniała do rozporządzania mieniem w jakikolwiek sposób lub podejmowania jakichkolwiek działań. W mailu cytowanym przez Pana na stronie www.magazynprawniczy.com mec. Stenzel prezentuje jedynie propozycje układowe przekazane przez spółkę, celem usprawnienia obiegu informacji. Podkreślamy, że wszelkie działania wierzycieli są działaniami dobrowolnymi, których realizacja następuje w drodze głosowania nad propozycjami układowymi w postępowaniu sądowym, zatem wierzyciele mają wybór jaką drogę uzyskania swojego świadczenia wybierają, a informacje przekazywane przez mec. Stenzel w mailu z dnia 9 lutego 2017 roku stanowią odpowiedź na liczne pytania obligatariuszy odnośnie mechanizmu konwersji.

Zamieszczone wyżej dokumenty, co prawda wskazują, że Pani Agnieszce Stenzel jednak tak bardzo zależało na zgodzie wierzycieli Grupy Jaguar na ustanowienie spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA nadzorcą w postępowaniu układowym, że do wszystkich rozesłała gotowe druki oświadczeń – lecz i do Niej nie można mieć pretensji. Pani Agnieszka Stenzel nie posiada bowiem licencji doradcy restrukturyzacyjnego – więc nakłaniała wierzycieli Grupy Jaguar SA do konwersji zapewne tylko z dobrego serca i wyłącznie w celu “usprawnienia obiegu informacji”. 

 

Wróćmy jednak do najważniejszych dla wierzycieli zagadnień:

 • Gdzie podziało się 2,5 miliona złotych uzyskanych od obligatariuszy i co Panowie Betka i Wieczorkowski zrobili z tymi pieniędzmi?
 • Gdzie podziały się przychody ze sprzedaży apartamentów, domów i działek gruntu, których bogata lista zamieszczona jest jeszcze na stronie internetowej Grupy Jaguar S.A.? (Uprzedzamy, że wszelkie informacje wcześniej zamieszczone na stronie korporacyjnej Grupy Jaguar SA oraz obecnie usuniętej stronie GJ na Facebook-u zostały zarchiwizowane jeszcze z grudniowych zasobów cache)
 • Gdzie podziały się hipoteczne zabezpieczenia obligacji serii C i D, które zgodnie z warunkami emisji miały zabezpieczać 120% wartości emisji, czyli w spółce nadal powinien być hipotecznie zabezpieczony majątek o rynkowej wartości 2.500.000 zł x 120% = 3.000.000 złotych?

Skoro panowie Betka i Wieczorkowski nie chcą na te pytania odpowiedzieć obligatariuszom – to odpowiedzą prokuratorowi i  Sądowi.