KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr8/2017
 
Data sporządzenia: 2017-02-20
Skrócona nazwa emitenta GRUPA JAGUAR S.A.
Temat:  Otrzymanie postanowień dotyczących przyjęcia wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz zabezpieczenie majątku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu: Zarząd Grupa Jaguar S.A. (dalej: “Spółka”, “Emitent”) informuje o otrzymaniu postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy o przyjęciu wniosku o ogłoszenie upadłości Grupy Jaguar S.A. oraz wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego Emitenta. O złożeniu we właściwym sądzie wniosku o wszczęcie w stosunku do spółki Grupa Jaguar S.A. informowała komunikatem ESPI 6/2017.Jednocześnie Emitent informuje o otrzymaniu postanowienia dotyczącego zabezpieczenia majątku Emitenta na wniosek wierzyciela poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, a także zakazu wyodrębniania lokali oraz przenoszenia udziału w nieruchomościach bez obciążenia ich ustanowionymi hipotekami, w zakresie należących do Emitenta nieruchomości.
 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-02-20 Robert BetkaPrezes Zarządu
2017-02-20 Jacek WieczorkowskiCzłonek Zarządu