RAPORT BIEŻĄCY

  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO  
      Raport bieżący nr 12 / 2016      
  Data sporządzenia: 2016-09-15                  
  Skrócona nazwa emitenta                  
  GRUPA JAGUAR S.A.  
  Temat                    
  Rozpoczęcie podpisywania umów przenoszących własność w inwestycji Gdynia Kamienna Góra  
  Podstawa prawna                
  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.  
  Treść raportu:                  
  Grupa Jaguar S.A. _”Emitent”_ informuje, że Emitent rozpoczął podpisywanie umów przenoszących własność apartamentów w ramach inwestycji Gdynia Kamienna Góra.

O realizacji projektu Gdynia Kamienna Góra Emitent informował dotychczas w raportach kwartalnych wskazując na zawarcie umów przedwstępnych dotyczących sprzedaży apartamentów w tej lokalizacji.

Zawarcie umów przenoszących własność umożliwi ujęcie otrzymanych zaliczek z tych umów, jak również zapłaty z tytułu ceny po stronie przychodów Emitenta.

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2016-09-15  Robert Betka  Prezes Zarządu    
  2016-09-15  Jacek Wieczorkowski  Członek Zarządu    

 

Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta GRUPA JAGUAR SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta GRUPA JAGUAR S.A.
Tytul Rozpoczęcie podpisywania umów przenoszących własność w inwestycji Gdynia Kamienna Góra
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 81-354
Miasto Gdynia
Ulica Jana z Kolna
Nr 27
Tel. +48 58 783 50 13
Fax  
e-mail jacekwieczorkowski@grupajaguar.pl
NIP 586-224-89-01
REGON 220935335
Data sporzadzenia 2016-09-15
Rok biezacy 2016
Numer 12