W dniu 24 lutego 2017 r. redakcja Magazynu Prawniczego wysłała do spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. następujące zapytanie:

Temat: Pytanie prasowe o licencje doradcy restrukturyzacyjnego
Data: Piątek, 24 Luty 2017 14:22:28
Nadawca: Magazyn Prawniczy <redakcja@magazynprawniczy.com>
Adresat: warszawa@zimmermanfilipiak.pl, poznan@zimmermanfilipiak.pl

Szanowni Państwo,

W związku z oświadczeniem Pana Mateusza Medyńskiego, złożonym w nadesłanej do Magazynu Prawniczego korespondencji elektronicznej (pełny tekst na portalu internetowym Magazynu Prawniczego, poniżej cytat):

“Jednocześnie wskazujemy, że spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. nie jest pełnomocnikiem spółki Grupy Jaguar S.A. Spółka pełni usługi doradztwa restrukturyzacyjnego, zgodnie z art. 2 ust. 3 Ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego.”

– uprzejmie proszę o podanie numeru i daty przyznania licencji doradcy restrukturyzacyjnego dla spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. oraz dla Pani Agnieszki Stenzel. Proszę także o udzielenie informacji (o dacie), od kiedy spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. świadczy usługi doradztwa restrukturyzacyjnego na rzecz Grupy Jaguar S.A.

Z informacji Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że licencje doradcy restrukturyzacyjnego nadawane są wyłącznie osobom fizycznym, a Pani Agnieszka Stenzel nie figuruje w rejestrze licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych.

W tej sprawie przygotowujemy publikację w portalu internetowym Magazynu Prawniczego.

Do dnia 3 marca 2017 r. redakcja nie otrzymała odpowiedzi na powyższe pytania.


Tekst Pytania do spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pojawił się po raz pierwszy w Magazynie Prawniczym.