Dzisiaj, w środę 15 marca 2017 r., o godz. 5 nad ranem dokonano kilkuset prób włamania do systemu informatycznego portalu Wierzyciele Grupy Jaguar. To zdarzenie nas nie zaskoczyło i byliśmy do niego przygotowani, bo wiemy (w przenośni oraz dosłownie) z kim mamy do czynienia.

Przestępstwo zostało zarejestrowane, udokumentowane i będzie ścigane przez powołane do tego organy. Próby włamania były co prawda nieskuteczne, ale również nieudolne działania sprawcy podlegają penalizacji na podstawie art. 13 Kodeksu karnego:

Art. 13. § 1. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje.

§ 2. Usiłowanie zachodzi także wtedy, gdy sprawca nie uświadamia sobie, że dokonanie jest niemożliwe ze względu na brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego lub ze względu na użycie środka nie nadającego się do popełnienia czynu zabronionego.

Art. 14. § 1. Sąd wymierza karę za usiłowanie w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa.

Konsekwencje prawne dla hakera będą zależały od okoliczności faktycznych i skutków konkretnego przypadku, a granica odpowiedzialności karnej wynosi od 2 do 5 lat pozbawienia wolności. Poszkodowanych chronią również odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Zapasowe adresy internetowe portalu Wierzycieli Grupy Jaguar SA:

https://wierzyciele-grupy-jaguar.com.pl

https://wierzyciele-grupy-jaguar.net.pl

https://wierzyciele-grupy-jaguar.biz.pl

https://wierzyciele-grupy-jaguar.pomorze.pl

https://wierzyciele-grupy-jaguar.pomorskie.pl

https://wierzyciele-grupy-jaguar.kaszuby.pl