Obligatariuszy, z którymi jeszcze nie mamy bezpośredniego kontaktu informujemy, że otrzymaliśmy pismo zarządu INC SA, podpisane przez dr hab. Pawła Śliwińskiego – prezesa zarządu oraz Sebastiana Huczka – wiceprezesa zarządu, o nastepującej treści:

Z zainteresowaniem śledzimy informacje dotyczące Grupy Jaguar, które pojawiają się na Państwa portalu. Spółka, w której jesteśmy jednym z akcjonariuszy, zainwestowała w 2016 r. w akcje spółki Grupa Jaguar, w związku z czym również ponieśliśmy wymierną pośrednią stratę finansową związaną z działalnością spółki Grupa Jaguar. Dokonaliśmy inwestycji i nawiązaliśmy współpracę z osobami pełniącymi funkcję członków Zarządu Grupy Jaguar z uwagi na prezentowane przez nich – jak się okazało, nieprawdziwe – wizje rozwoju Grupy Jaguar i zapewnienia co do przyszłości spółki.

Już w styczniu 2017 r. INC S.A. skierowała do Zarządu GPW informację o potencjalnym naruszeniu przepisów regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku przez spółkę Grupa Jaguar S.A. oraz przez Prezesa Zarządu Spółki, Pana Roberta Betkę. Potencjalne naruszenie przepisów związane jest w szczególności z nierzetelnym sporządzaniem raportów okresowych, jak również ze zbywaniem akcji przez Prezesa Zarządu w dniach poprzedzających podanie informacji o niewykupieniu obligacji. Giełda Papierów Wartościowych, jako organizator rynku zdecyduje, czy i jaki nadać sprawie dalszy bieg.

Z chęcią spotkalibyśmy się z Państwem , jako obligatariuszami Grupy Jaguar, celem porozmawiania o obecnej sytuacji i potencjalnych dalszych, być może wspólnych krokach wobec spółki Grupa Jaguar.

Wiarygodność tego pisma została potwierdzona bezpośrednio w biurze zarządu INC SA. INC SA jest poważną spółką, posiadającą długie tradycje rzetelnego działania, od 2006 roku notowaną na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. INC SA wprowadziła 48 spółek na parkiet oraz dla 16 spółek na rynku NewConnect jest Autoryzowanym Doradcą. Jest także Autoryzowanym Doradcą Grupy Jaguar SA oraz – jak wynika z pisma – od 2016 roku także pośrednim inwestorem Grupy Jaguar SA.