W Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 1 marca 2017 r., numer 42 pozycja 7503 opublikowano ogłoszenie następującej treści:

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w dniu 13 lutego 2017 r. w postępowaniu w sprawie ogłoszenia upadłości dłużnika Grupa Jaguar Spółka Akcyjna w Gdyni, prowadzonym pod sygn. akt VI GU 86/17, postanowił zabezpieczyć majątek dłużnika Grupa Jaguar Spółka Akcyjna w Gdyni poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Janusza Łepkowskiego.

Żródło: Magazyn Prawniczy