“Droga po kapitał”

Pana Jacka Wieczorkowskiego, członka zarządu Grupy Jaguar S.A., prezesa zarządu Gdyńskiej Grupy Finansowej S.A.

 

 

Pierwsze 2,5 miliona złotych trzeba… wziąć od obligatariuszy?

 


Z emisji obligacji spółka Grupa Jaguar S.A. pozyskała:

 • w marcu 2013 r. – emisja 2 letnich zabezpieczonych obligacji serii A: 1.300.000,00 zł;
 • w listopadzie 2013 r. – emisja 15 miesięcznych zabezpieczonych obligacji serii B: 670.000,00 zł;
 • w grudniu 2014 r. – emisja 2 letnich zabezpieczonych obligacji serii C: 2.690.000,00 zł;
 • w kwietniu 2015 r. – emisja 18 miesięcznych zabezpieczonych obligacji serii D i E: 2.230.000,00 zł.

Łącznie w latach 2013 – 2015 spółka pozyskała 6.890.000,00 złotych z emisji obligacji oraz 1.600.000,00 złotych z emisji akcji. 

Środki finansowe pozyskiwane z emisji obligacji warto porównać z wynagrodzeniami w poszczególnych latach (na podstawie opublikowanych sprawozdań finansowych):

 • 2010 rok: 11.200,00 zł (brak informacji o pożyczkach dla członków zarządu) – przy zysku netto spółki: 598.896,94 zł;
 • 2011 rok: 347.000,00 zł (oraz pożyczka dla Roberta Betki w wysokości 250.000 zł) – przy stracie netto spółki: – 285.524,31 zł;
 • 2012 rok: 240.000,00 zł (oraz pożyczka dla Roberta Betki w wysokości 250.000 zł) – przy zysku netto spółki: 78.208,69 zł;
 • 2013 rok: 24.584,23 zł (oraz pożyczka dla Roberta Betki w wysokości 50.000 zł) – przy stracie netto spółki: – 337.074,56 zł;
 • 2014 rok: 57.349,30 zł (oraz pożyczka dla członków zarządu w wysokości 200.000 zł) – przy zysku netto spółki: 752.578,72 zł;
 • 2015 rok: 474.110,70 zł (nie udzielono pożyczek członkom zarządu) – przy zysku netto spółki: 57.261,06 zł;
 • 2016 rok: 543.623,22 zł (brak informacji o pożyczkach dla członków zarządu) – przy stracie netto spółki – 2.558.977,37 zł.

Łącznie w latach 2010 – 2016 wynagrodzenia wyniosły: 1.697.867,45 zł (oraz udzielono pożyczek na sumę 750.000,00 zł) przy łącznym wyniku finansowym w tym samym okresie równym stracie w wysokości: – 1.694.630,83 zł. Pozostał jeszcze do uregulowania dług wobec obligatariuszy z tytułu niewykupionych obligacji serii C i D w wysokości 2.473.259,10 zł wraz z narastającymi odsetkami w wysokości 474,32 zł dziennie.

Wniosek: im więcej pieniędzy obligatariusze pożyczali spółce z emisji obligacji – tym bardziej rosły wynagrodzenia i straty spółki. Plus parę danych do dalszego badania.

 

Żródło: sprawozdania finansowe Grupy Jaguar S.A.