Jaguar Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Reprezentacja spółki: Jaguar Inwestycje Sp. z o.o. – komplementariusz reprezentowany przez:

Jacek Wieczorkowski – prezes zarządu Jaguar Inwestycje Sp. z o.o.
Robert Betka – członek zarządu Jaguar Inwestycje Sp. z o.o.

Data rejestracji w KRS: 27 września 2012 r.

Numer KRS: 0000433546

Wkłady wniesione: 1.000 zł

Wspólnicy spółki:
komplementariusz – Jaguar Inwestycje Sp. z o.o.
komandytariusz – Grupa Jaguar S.A. – suma komandytowa: 1.000 zł, wkład wniesiony: 1.000 zł
komandytariusz – Anna Walaszczyk – suma komandytowa: 1.000 zł, wkład wniesiony: 0 zł
komandytariusz – Michał Gdak – suma komandytowa: 1.000 zł, wkład wniesiony: 0 zł
komandytariusz – Zbigniew Haliński – suma komandytowa: 1.000 zł, wkład wniesiony: 0 zł

Siedziba spółki:
ul. Jana z Kolna 27
81-354 Gdynia


Wypis z Rejestru Przedsiębiorców KRS