Nazwa jednostki GRUPA JAGUAR
Nazwa skrócona jednostki GJA
Numer w roku: 5/2017
Rok bieżący: 2017

Treść: Zarząd Spółki Grupa Jaguar SA informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2017 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2016 r. – 14 lutego 2017 roku;
  • raport kwartalny za I kwartał 2017 r. – 15 maja 2017 roku;
  • raport roczny za 2016 r. 31 maja 2017 roku;
  • raport kwartalny za II kwartał 2017 r. 14 sierpnia 2017 roku;
  • raport kwartalny za III kwartał 2017 r. – 14 listopada 2017 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 
Imię i nazwisko Stanowisko
Robert Betka Prezes Zarządu
Jacek Wieczorkowski Członek Zarządu