Nazwa jednostki GRUPA JAGUAR
Nazwa skrócona jednostki GJA
Numer w roku: 7/2017
Rok bieżący: 2017

Zarząd GRUPA JAGUAR S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2016 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Imię i nazwisko  Stanowisko
Robert Betka  Prezes Zarządu
Jacek Wieczorkowski  Członek Zarządu