Grupa Jaguar Spółka Akcyjna

Grupa Jaguar S.A. to spółka, która zajmuje się obrotem nieruchomościami gruntowymi postrzeganymi jako alternatywa dla innych form lokowania i pomnażania kapitału. Klientami Grupy są osoby, które zakup gruntu traktują jako inwestycję o kilku-kilkunastoletnim horyzoncie czasowym. Dzięki wieloletniej praktyce i bardzo dobrej znajomości lokalnego rynku nieruchomości przedstawiciele spółki twierdzą, że mają do zaoferowania działki gruntu o znacznym potencjale wzrostu ich wartości ze względu na atrakcyjną cenę zakupu i przede wszystkim z uwagi na lokalizację. Grupa Jaguar współpracuje z ekspertami z zakresu prawa, obsługi notarialnej oraz wyceny i finansowania zakupu nieruchomości.

Grupa Jaguar Spółka Akcyjna – zarząd spółki:

Robert Betka – prezes zarządu od 16 maja 2011
Robert Betka (ur. 1968 rok) studiował na Politechnice Gdańskiej oraz na uniwersytecie Erasmus University Rotterdam w Holandii. Już podczas studiów w Holandii założył swoją pierwszą działalność gospodarczą, której obszar działań szybko rozszerzył na teren Francji i Grecji . W 1996 roku po powrocie do Polski rozpoczął współpracę z firmami z branży ubezpieczeniowej (Nationale-Nederlanden – manager zespołu, Royal PBK-dyrektor oddziału, ERGO Hestia-dyrektor sprzedaży). W 2001 roku założył firmę Pomorskie Centrum Usług Finansowych, działającą w branży pośrednictwa finansowego – wieloletniego lidera sprzedaży kredytów hipotecznych w Polsce północnej. Od 2006 roku rozszerzył swoje działania o obrót i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. W 2009 roku został współzałożycielem i prezesem zarządu firmy Grupa Jaguar Sp. z o.o. W spółce Grupa Jaguar S.A. pan Robert Betka jest większościowym udziałowcem oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Jacek Wieczorkowski – członek zarządu od 16 maja 2011
Jacek Wieczorkowski (ur. 1968 rok) jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, ukończył też studia podyplomowe w Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży, w tym w sprzedaży bezpośredniej oraz w zarządzaniu. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku w firmie Zepter International Poland Sp. z o.o. na stanowisku senior managera. W latach 1994-2002 zajmował się rekrutacją, szkoleniami i realizowaniem dużych projektów sprzedażowych w firmie FMG International SA – zajmującej się dystrybucją produktów finansowo-ubezpieczeniowych. W latach 2002 – 2004 współpracował z firmą Vision International People Group, działającą w segmencie wellness – zajmując się budowaniem struktury sprzedaży i wdrażaniu programów lojalnościowych. Od 2005 związany jest z rynkiem funduszy inwestycyjnych i nieruchomości. Najpierw jako specjalista Polskiego Towarzystwa Usług Finansowych, potem samodzielny szkoleniowiec i wreszcie współzałożyciel firmy Grupa Jaguar Sp. z o.o. Jacek Wieczorkowski uczestniczył w wielu szkoleniach z zakresu zarządzania, technik negocjacji, psychologii sprzedaży. Ukończył m.in. kurs doradcy inwestycyjnego, szkołę giełdową organizowaną przez GPW w Warszawie, posiada licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami. W spółce Grupa Jaguar S.A. jest większościowym udziałowcem oraz pełni funkcję Członka Zarządu.

Grupa Jaguar Spółka Akcyjna – rada nadzorcza spółki:

Dariusz Jan Voelkner – przewodniczący rady nadzorczej od 8 maja 2015
Włodzimierz Onuprejczyk – wiceprzewodniczący rady nadzorczej od 8 maja 2015
Krzysztof Berezowski – członek rady nadzorczej od 3 lutego 2012
Maciej Steczeń – członek rady nadzorczej od 16 maja 2011

Historia zmian składu rady nadzorczej:
Dariusz Wojtkowski – przewodniczący rady nadzorczej od 16 maja 2011 do 24 stycznia 2015
Izabela Betka – wiceprzewodniczący rady nadzorczej od 16 maja 2011 do 23 grudnia 2014
Łukasz Stok-Stocki – członek rady nadzorczej od 16 maja 2011 do 1 grudnia 2016

Akcjonariat spółki:

Jacek Wieczorkowski – 2.846.073 (36,10%) akcji uprawniających do 3.273.011 (37,68%) głosów, ostatnia zmiana w dniu 12 kwietnia 2016 r.

Gdyńska Grupa Finansowa S.A. – 600.000 (7,61%) akcji uprawniających do 600.000 (6,91%) głosów, ostatnia zmiana 17 lutego 2017 r.

Robert Betka – 376.937 (5,18%) akcji uprawniających do 753.874 (9,32%) głosów, ostatnia zmiana w dniu 2 stycznia 2017 r.

Zatrudnienie w spółce:
2015 – 2 osoby
2014 – 3 osoby
2013 – 1 osoba

Grupa Jaguar Spółka Akcyjna – dane rejestrowe i kontaktowe:

81-354 Gdynia, ul. Jana z Kolna 27
e-mail: biuro@grupajaguar.pl
tel. 58 783 50 12
www.grupajaguar.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000386111
REGON: 220935335
NIP: 586-224-89-01

Kapitał zakładowy: 728.293,80 zł według oświadczenia zarządu opłacony w całości
Rachunek bankowy (BZWBK): 09 1090 1102 0000 0001 1614 5995

 

Wypis z Rejestru Przedsiębiorców KRS