Zgodnie z zawartą umową inwestycyjną Gdyńska Grupa Finansowa S.A objęła 600.000 szt. akcji serii E po cenie emisyjnej wynoszącej 0,28 zł za szt. Akcje serii E zostały wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone przez Spółkę na kapitał obrotowy. Gdyńska Grupa Finansowa S.A. jest funduszem Private Equity/Venture Capital i prowadzi działalność w segmencie inwestycyjnym oraz doradczym. Inwestor finansowy nie wyklucza dalszego zaangażowania finansowego w Emitenta i objęcia kolejnych emisji akcji w przyszłości.

„Zapoczątkowaliśmy proces przenoszenia ciężaru finansowania naszej działalności z kapitału dłużnego na akcyjny. Bodźcem do zwrócenia się ku akcjonariuszom była emisja akcji serii D, gdzie zaobserwowaliśmy bardzo duże zainteresowanie naszymi akcjami. Z całą pewnością proces ten będzie kontynuowany i nie wykluczamy oczywiście zwiększenia zaangażowania Gdyńskiej Grupy Finansowej.” – wyjaśnia Jacek Wieczorkowski, Członek Zarządu Spółki Grupa Jaguar S.A.

Grupa Jaguar S.A. rozpoczęła również podpisywanie umów przenoszących własność apartamentów w ramach realizowanej w Gdyni inwestycji „Kamienna Góra Lipowa”. Będzie to miało bardzo pozytywny wpływ na wartość przychodów i zysków Spółki. Emitent podpisał przedwstępne umowy sprzedaży na wszystkie 9 apartamentów usytuowanych w dwóch zrewitalizowanych kamienicach w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic w Gdyni. Łączna powierzchnia oferowanych lokali mieszkalnych wynosiła ponad 700 m2. Grupa Jaguar S.A. zamierza realizować kolejne projekty rewitalizacyjne i nadal poszukuje interesujących oraz dobrze zlokalizowanych nieruchomości do nabycia.

„Rozpoczęcie sporządzania aktów przenoszących własność jest dla nas ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, są one zwieńczeniem całej naszej inwestycji. Z drugiej strony, tej bardziej księgowej, powoduje to przeniesienie wcześniej otrzymywanych od klientów zaliczek ze „zobowiązań” do „przychodów”. Z całą pewnością wpłynie to bardzo pozytywnie na nasz wynik finansowy za 2016 r.” – dodaje Wieczorkowski.

Żródło: www.ryneknc.pl