Gdyńska Grupa Finansowa Spółka Akcyjna

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS w dniu 20 maja 2016 r.

 

Zarząd Gdyńskiej Grupy Finansowej SA

Jacek Wieczorkowski – prezes zarządu w spółce Gdyńska Grupa Finansowa S.A., także członek zarzadu w spółce Grupa Jaguar SA
Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, ukończył też studia podyplomowe w Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie oraz m.in. kurs doradcy inwestycyjnego, szkołę giełdową organizowaną przez GPW w Warszawie, posiada licencję nr 13467 pośrednika w obrocie nieruchomościami. Ma wieloletnie doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu sieciami sprzedaży. Zajmował wysokie stanowiska menadżerskie m. in. w : Zepter International Poland Sp. z o.o. FMG International SA, Vision International People Group. Od 2005 związany jest z rynkiem funduszy inwestycyjnych i nieruchomości. Był uczestnikiem wielu szkoleń z zakresu zarządzania, technik negocjacji, psychologii sprzedaży. Posiada bogate doświadczenie jako członek zarządu giełdowych spółek kapitałowych.

 

Rada Nadzorcza Gdyńskiej Grupy Finansowej S.A.

 

Robert Tadeusz Betka – członek rady nadzorczej GGF SA do 9 stycznia 2017 r., prezes zarządu Grupy Jaguar SA

 

Marek Poprawski – członek rady nadzorczej

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej, budowaniu strategii ekspansji firmy oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi. Współpracował m.in. z : Zepter Inetrnational Poland, Financial Marketing Group S.A. , w których zajmował stanowiska dyrektorskie. Od 2004 związany z rynkiem funduszy inwestycyjnych poprzez Polskie Towarzystwo Usług Finansowych Sp. z o.o., następnie Progres Sp. z o.o. oraz spółkę Insurato, w której pełnił funkcję członka zarządu. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu zarządzania, negocjacji i psychologii. Laureat wielu konkursów sprzedażowych.

 

Sebastian Huczek – członek rady nadzorczej, także wiceprezes zarządu INC SA – autoryzowanego doradcy spółki Grupa Jaguar SA
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2000 r. pracuje w INVESTcon GROUP S.A., obecnie Wiceprezes, Dyrektor Działu Prawnego. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 36/2011). Członek Rady Autoryzowanych Doradców NewConnect. Był wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na studiach podyplomowych w zakresie finansów publicznych i lokalnych rynków kapitałowych oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na studiach podyplomowych z zarządzania finansami prywatnymi. Wykładowca na kursach przygotowujących do egzaminu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. uprawniającego do uzyskania Certyfikatu Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Jest autorem kilkunastu publikacji na temat publicznego obrotu papierami wartościowymi. Wielokrotnie prowadził szkolenia dla GPW, KNF i Ministerstwa Skarbu.

 

Adam Bochyński – członek rady nadzorczej
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na specjalności Zarządzanie Jakością oraz na specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 125/2012 oraz licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 3017.

 

Gdyńska Grupa Finansowa S.A. – dane rejestrowe i kontaktowe:

siedziba – ul. Jana z Kolna 27, 81-354 Gdynia (pod tym samym adresem działa spółka Grupa Jaguar SA)

e-mail: biuro@ggfsa.pl
www.ggfsa.pl
NIP: 586 230 68 05
REGON: 364513460
KRS: 0000618601

Jacek Wieczorkowski – tel. kom. 601 642 226
Marek Poprawski – tel. kom. 502 774 334


Wypis z Rejestru Przedsiębiorców KRS