RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM

 
                       
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO  
                       
        Raport bieżący nr 7 / 2017      
                       
  Data sporządzenia: 2017-02-17                
                   
  Skrócona nazwa emitenta              
  GRUPA JAGUAR S.A.  
                     
  Temat                    
  Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów  
  Podstawa prawna              
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji  
                       
  Treść raportu:                  
  Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Grupa Jaguar S.A. informuje, iż w dniu 15.02.2017 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Akcjonariusza Gdyńska Grupa Finansowa S.A. o bezpośrednim zwiększeniu Zawiadamiającego udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta powyżej progu 5%.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

 
                     
  Załączniki                    
  Plik Opis  
  GGF GJA KNF 17022017.pdf    
                       
           
  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2017-02-17 Robert Betka Prezes Zarządu    
  2017-02-17 Jacek Wieczorkowski Członek Zarządu    
           
Nazwa jednostki: GRUPA JAGUAR SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti: GRUPA JAGUAR S.A.
Adres: Jana z Kolna 27, 81-354 Gdynia
Telefon: +48 58 783 50 13
Email: jacekwieczorkowski@grupajaguar.pl
NIP: 586-224-89-01
REGON: 220935335