BALANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

BALANCE spółka z o.o. pełni obecnie obowiązki administratora zabezpieczeń hipotecznych obligacji spółki Grupa Jaguar SA serii C (emisja w grudniu 2014 r.) i serii D (emisja w kwietniu 2015 r.). Administrator zabezpieczeń hipotecznych na rachunek własny, lecz w imieniu Obligatariuszy wykonuje prawa i obowiązki Obligatariuszy, jako wierzycieli hipotecznych. Spółka BALANCE wielokrotnie zwalniała obciążenia hipoteczne przy wyodrębnianiu nieruchomości pozbawiając w ten sposób obligatariuszy zabezpieczenia wierzytelności z obligacji.

Ta sama spółka i jej prezes zarządu Grzegorz Buniowski, co najmniej do 30 kwietnia 2015 r., świadczyli usługi księgowe dla Grupy Jaguar SA. W dniu 30 kwietnia 2015 r. Grzegorz Buniowski podpisał sprawozdanie finansowe Grupy Jaguar SA za 2014 rok występując jako prezes zarządu Balance spółka z o.o. oraz doradca podatkowy nr 1683.

Sprawozdanie finansowe Grupy Jaguar SA za 2015 rok sporządziła BALANCE PARTNER spółka z o.o., a w dniu 10 kwietnia 2016 r. podpisała je prezes zarządu Aleksandra Buniowska.

BALANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Grzegorz Ryszard Buniowski – prezes zarządu do dnia 7 marca 2016 r., właściciel 100% udziałów, obecnie prokurent

Andrzej Maucha – prezes zarządu od dnia 8 marca 2016 r.

Siedziba spółki:
ul. 10 Lutego 7, 81-366 Gdynia
tel. 58 661 80 56
adres e-mail: biurobalance@tlen.pl (obydwie spółki: BALANCE i BALANCE PARTNER korzystają z tego samego adresu e-mail)
adres WWW: http://www.biuropodatkowebalance.pl (obydwie spółki: BALANCE i BALANCE PARTNER korzystają z tego samego adresu strony WWW)
Numer KRS: 0000282567
Numer NIP: 5871620464
Numer REGON: 220310664


Wypis z Rejestru Przedsiębiorców KRS

 


Dane kontaktowe bazy Bisnode


Sprawozdanie finansowe Grupy Jaguar SA podpisane w dniu 30 kwietnia 2015 r.