Poprzednio księgi rachunkowe Grupy Jaguar SA prowadziła BALANCE spółka z o.o., której prezesem zarządu był Grzegorz Buniowski. Spółka BALANCE jest obecnie administratorem zabezpieczeń hipotecznych obligacji Grupy Jaguar SA serii C i serii D.

Obecnie księgi rachunkowe Grupy Jaguar S.A. prowadzi:

BALANCE PARTNER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Aleksandra Krystyna Buniowska – prezes zarządu i właścicielka 95% udziałów

Siedziba spółki:
ul. Świętojańska 55 lok. 15, 81-391 Gdynia
tel. 58 661 80 65
adres e-mail: biurobalance@tlen.pl (obydwie spółki: BALANCE PARTNER i BALANCE korzystają z tego samego adresu e-mail)
adres WWW: http://www.biuropodatkowebalance.pl (obydwie spółki: BALANCE PARTNER i BALANCE korzystają z tego samego adresu strony WWW)
Numer KRS: 0000509965
Numer NIP: 5871702044
Numer REGON: 222043865


Wypis z Rejestru Przedsiębiorców KRS


Sprawozdanie finansowe Grupy Jaguar SA podpisane w dniu 10 kwietnia 2016 r.