Miesiąc: marzec 2017

Od zera do milionera

“Droga po kapitał” Pana Jacka Wieczorkowskiego, członka zarządu Grupy Jaguar S.A., prezesa zarządu Gdyńskiej Grupy Finansowej S.A.     Pierwsze 2,5 miliona złotych trzeba… wziąć od obligatariuszy?   Z emisji obligacji spółka Grupa Jaguar S.A. pozyskała: w marcu 2013 r. – emisja 2 letnich zabezpieczonych obligacji serii A: 1.300.000,00 zł; w listopadzie 2013 r. – emisja 15 miesięcznych zabezpieczonych obligacji serii B: 670.000,00 zł; w grudniu 2014 r. – emisja 2 letnich zabezpieczonych obligacji serii C: 2.690.000,00 zł; w kwietniu 2015 r. – emisja 18 miesięcznych zabezpieczonych obligacji serii D i E: 2.230.000,00 zł. Łącznie w latach 2013 – 2015...

Read More

Obligatariusze nie są zainteresowani nową propozycją układową zadłużonej Grupy Jaguar S.A.

Pani Agnieszka Stenzel ze spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. rozesłała do obligatariuszy następujące informacje: Temat: Grupa Jaguar – informacje dla obligatariuszy Data: Czwartek, 2 Marca 2017 06:57:50 Nadawca: Agnieszka Stenzel <a.stenzel@zfrsa.pl> Kopia: Grupa Jaguar Biuro <biuro@grupajaguar.pl> Szanowni Państwo, W imieniu spółki Grupa Jaguar S.A. przesyłam następujące informacje: 1. Postępowanie sądowe Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego jest nadal rozpoznawany przez sąd. W wyniku złożenia przez jednego z obligatariuszy – Pana (…) wniosku o ogłoszenie upadłości – sąd przejął sprawy do wspólnego rozpoznania i zabezpieczył majątek spółki poprzez wyznaczenie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie (…). Sprawa obecnie jest rozpoznawana pod sygnaturą...

Read More

Ogłoszenie w MSiG o sądowym zabezpieczeniu majątku Grupy Jaguar S.A.

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 1 marca 2017 r., numer 42 pozycja 7503 opublikowano ogłoszenie następującej treści: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w dniu 13 lutego 2017 r. w postępowaniu w sprawie ogłoszenia upadłości dłużnika Grupa Jaguar Spółka Akcyjna w Gdyni, prowadzonym pod sygn. akt VI GU 86/17, postanowił zabezpieczyć majątek dłużnika Grupa Jaguar Spółka Akcyjna w Gdyni poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Janusza Łepkowskiego. Żródło: Magazyn...

Read More

Pytania do spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

W dniu 24 lutego 2017 r. redakcja Magazynu Prawniczego wysłała do spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. następujące zapytanie: Temat: Pytanie prasowe o licencje doradcy restrukturyzacyjnego Data: Piątek, 24 Luty 2017 14:22:28 Nadawca: Magazyn Prawniczy <redakcja@magazynprawniczy.com> Adresat: warszawa@zimmermanfilipiak.pl, poznan@zimmermanfilipiak.pl Szanowni Państwo, W związku z oświadczeniem Pana Mateusza Medyńskiego, złożonym w nadesłanej do Magazynu Prawniczego korespondencji elektronicznej (pełny tekst na portalu internetowym Magazynu Prawniczego, poniżej cytat): “Jednocześnie wskazujemy, że spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. nie jest pełnomocnikiem spółki Grupy Jaguar S.A. Spółka pełni usługi doradztwa restrukturyzacyjnego, zgodnie z art. 2 ust. 3 Ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji...

Read More

Stanowisko Spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

Redakcja Magazynu Prawniczego otrzymała od Pana Mateusza Medyńskiego wiceprezesa zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. (także prze­wod­ni­czą­cego ra­dy na­dzor­czej Zim­mer­man i Wspól­ni­cy, partnera w Kan­ce­la­rii Zim­mer­man i Wspól­ni­cy sp.k.) stanowisko spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. o następującej treści: Szanowny Panie, W odpowiedzi na zapytanie skierowane w mailu z dnia 17 lutego 2017 roku w pierwszej kolejności prosimy o przesłanie informacji weryfikującej występowanie Pana jako zastępcy redaktora naczelnego portalu magazynprawniczy.com. Z informacji przekazanych przez spółkę Grupa Jaguar S.A. wynika, że jest Pan pełnomocnikiem jednego z obligatariuszy Spółki (dane osobowe usunięte – redakcja). Informacja taka w sposób oczywisty budzi wątpliwości co do obiektywizmu Pana...

Read More

Ubi ius, ibi remedium

Zachęcamy do przekazywania nam informacji o działaniach zarządu Grupy Jaguar SA: Roberta Betki i Jacka Wieczorkowskiego, które doprowadziły do niewypłacalności spółki lub obecnie mogą skutkować pokrzywdzeniem wierzycieli

info@wierzyciele-grupy-jaguar.pl

Informacje można przekazywać również redakcji Magazynu Prawniczego z zastrzeżeniem zachowania w tajemnicy danych identyfikujących osobę informującą (tajemnica dziennikarska)

redakcja@magazynprawniczy.com

Wszystkie przekazywane informację będą dokładnie weryfikowane

Współpraca

Miało być tak pięknie