Miesiąc: grudzień 2016

Transakcje akcjami prezesa zarządu Roberta Betki w dniach 23-27 grudnia 2016

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY   KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO           Raport bieżący nr 26 / 2016         Data sporządzenia: 2016-12-29                   Skrócona nazwa emitenta                 GRUPA JAGUAR S.A.     Temat                       Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych     Podstawa prawna                 Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki...

Read More

Ubi ius, ibi remedium

Zachęcamy do przekazywania nam informacji o działaniach zarządu Grupy Jaguar SA: Roberta Betki i Jacka Wieczorkowskiego, które doprowadziły do niewypłacalności spółki lub obecnie mogą skutkować pokrzywdzeniem wierzycieli

info@wierzyciele-grupy-jaguar.pl

Informacje można przekazywać również redakcji Magazynu Prawniczego z zastrzeżeniem zachowania w tajemnicy danych identyfikujących osobę informującą (tajemnica dziennikarska)

redakcja@magazynprawniczy.com

Wszystkie przekazywane informację będą dokładnie weryfikowane

Współpraca

Miało być tak pięknie