Zawarcie umowy z autoryzowanym doradcą INC S.A.

Raport EBI typ raportu Raport Current numer 34/2016 data dodania 2016-11-14 13:33:23 spółka Grupa Jaguar Spółka Akcyjna   Zawarcie Umowy z Autoryzowanym Doradcą Zarząd Grupy Jaguar S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej Spółka, Emitent) niniejszym informuje, że Spółka otrzymała podpisaną umowę o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy ze spółką INC S.A. z siedzibą w Poznaniu („Autoryzowany Doradca”). Autoryzowany Doradca na mocy wskazanej umowy będzie współdziałać z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzać w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...

Read More