Miesiąc: listopad 2016

Transakcje akcjami prezesa zarządu Roberta Betki – zmniejszenie udziału poniżej 25%

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY   KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO           Raport bieżący nr 17 / 2016         Data sporządzenia: 2016-11-30                   Skrócona nazwa emitenta                 GRUPA JAGUAR S.A.     Temat                       Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów     Podstawa prawna                 Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji    ...

Read More

Transakcje akcjami prezesa zarządu Roberta Betki w dniach 25-29 listopada 2016

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY   KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO           Raport bieżący nr 18 / 2016         Data sporządzenia: 2016-11-30                   Skrócona nazwa emitenta                 GRUPA JAGUAR S.A.     Temat                       Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych     Podstawa prawna                 Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki...

Read More

Transakcje akcjami prezesa zarządu Roberta Betki w dniach 22-24 listopada 2016

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY   KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO           Raport bieżący nr 16 / 2016         Data sporządzenia: 2016-11-28                   Skrócona nazwa emitenta                 GRUPA JAGUAR S.A.     Temat                       Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych     Podstawa prawna                 Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki...

Read More

Transakcje akcjami prezesa zarządu Roberta Betki w dniach 15-16 listopada 2016

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY   KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO           Raport bieżący nr 15 / 2016         Data sporządzenia: 2016-11-21                   Skrócona nazwa emitenta                 GRUPA JAGUAR S.A.     Temat                       Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych     Podstawa prawna                 Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki...

Read More

Grupa Jaguar SA: Raport okresowy za III kwartał 2016 r.

Raport EBI typ raportu  Raport Quarterly numer  35/2016 data dodania  2016-11-14 17:39:31 spółka  Grupa Jaguar Spółka Akcyjna Raport okresowy za III kwartał 2016 roku Zarząd GRUPA JAGUAR S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2016 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: Raport okresowy za III kw. 2016.pdf rozmiar: 985.9 kB Osoby reprezentujące spółkę: Robert Betka – Prezes Zarządu Jacek Wieczorkowski – Członek Zarządu  ...

Read More
  • 1
  • 2

Ubi ius, ibi remedium

Zachęcamy do przekazywania nam informacji o działaniach zarządu Grupy Jaguar SA: Roberta Betki i Jacka Wieczorkowskiego, które doprowadziły do niewypłacalności spółki lub obecnie mogą skutkować pokrzywdzeniem wierzycieli

info@wierzyciele-grupy-jaguar.pl

Informacje można przekazywać również redakcji Magazynu Prawniczego z zastrzeżeniem zachowania w tajemnicy danych identyfikujących osobę informującą (tajemnica dziennikarska)

redakcja@magazynprawniczy.com

Wszystkie przekazywane informację będą dokładnie weryfikowane

Współpraca

Miało być tak pięknie