Portal informacyjny wierzycieli spółki Grupa Jaguar S.A., Gdynia ul. Jana z Kolna 27,
która od stycznia 2017 r. dłużna jest obligatariuszom 2,5 miliona złotych z tytułu niewykupionych obligacji serii C i D.

Najnowsze

Loading

Raporty finansowe

Raporty ESPI/EBI

Ubi ius, ibi remedium

Zachęcamy do przekazywania nam informacji o działaniach zarządu Grupy Jaguar SA: Roberta Betki i Jacka Wieczorkowskiego, które doprowadziły do niewypłacalności spółki lub obecnie mogą skutkować pokrzywdzeniem wierzycieli

info@wierzyciele-grupy-jaguar.pl

Informacje można przekazywać również redakcji Magazynu Prawniczego z zastrzeżeniem zachowania w tajemnicy danych identyfikujących osobę informującą (tajemnica dziennikarska)

redakcja@magazynprawniczy.com

Wszystkie przekazywane informację będą dokładnie weryfikowane

Współpraca

Miało być tak pięknie